Składki członkowskie

Decyzją Zarządu Oddziału Katowickiego PTD  z dnia 01.03.2017. osoby nowo przyjęte proszone są o regulowanie składek  członkowskich zgodnie z zasadą – wpisanie w poczet członków  w pierwszej połowie roku tj. do czerwca – opłata 60 zł , wpis w drugiej połowie roku (VII-XII) oplata 30 zł. Opłaty wnosimy od roku przyjęcia w poczet członków !!!!
Emeryci zwolnieni są od płacenia składek członkowskich, jednak decyzję pozostawiamy Państwu !

Aktualne konto:
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Oddział Katowicki
Katedra i Klinika Dermatologii SUM
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24
PKO BP S.A. Oddz. Katowice
Nr rachunku: 93 1020 2313 0000 3502 0019 8374

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie płatności składek członkowskich.
W razie pytań (zaległości) prosimy o kontakt ze skarbnikiem – dr hab. med. Dominiką Wcisło – Dziadecką  drogą mailową –  ddziadecka@interia.pl