O nas

ZARZĄD ODDZIAŁU KATOWICKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

Przewodnicząca Zarządu – prof. zw. dr hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Z-ca przewodniczącej – dr med. Mariola Wyględowska-Kania

Sekretarz  – dr med. Iwona Rogala-Poborska

Skarbnik  – dr hab. Dominika Wcisło-Dziadecka

Członkowie

– lekarz Dorota Sobel

– dr med. Barbara Szpyrka

– lekarz Anna Ziajka-Paluch

Komisja rewizyjna

– dr med. Barbara Filipowska

– lekarz Barbara Seredyńska

– lekarz Radosław Truś

Liczba członków: 342

next
prev