Kontakt

Adres do korespondencji:


Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Oddział Katowicki


Katedra i Klinika Dermatologii SUM
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24
tel./fax. (32) 256 11 82, e-mail: kikderm@sum.edu.pl

 

Partnerzy i przyjaciele

next
prev