Konferencje

W 2006 r. Profesor Ligia Brzezińska-Wcisło z zespołem Kliniki zorganizowała Konferencje Naukowo-Szkoleniową Sekcji Dermatochirurgii PTD na temat Współczesna dermatochirurgia – sukcesy, niepowodzenia i perspektywy rozwoju, w której uczestniczyło 430 osób, oraz wygłoszono 50 referatów.

Również w 2009 r. w Katowicach odbyło się Sympozjum Sekcji alergologicznej PTD na temat Choroby alergiczne skóry – problem XXI wieku gdzie profesor Ligia Brzezińska-Wcisło była przewodniczącą komitetu organizacyjnego i naukowego. Udział w obradach wzięło ponad 350 osób i wygłoszono 49 referatów.

W 2015 r. w Karpaczu profesor Ligia Brzezińska-Wcisło z zespołem Kliniki zorganizowała X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego organizowanego w ramach Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii pt. Skóra zwierciadłem wnętrza człowieka i jego zdrowia, gdzie była przewodniczącą komitetu organizacyjnego i naukowego. Udział w obradach wzięło 400 osób. Przedstawiono 73 wykłady, 36 przypadków i 28 prac plakatowych.